Humanitární pomoc

MEDIC Ústí nad Labem je humanitární neziskovou organizací. Z toho důvodu se mj. zabývá i pomocí při zvládání mimořádných událostí. Není pevnou složkou IZS, svou činností se nesnaží složky IZS suplovat. Právě naopak. 
Při déletrvajících mimořádných událostech méně či více závažnějšího charakteru, se personální kapacity profesionálních složek rychle vyčerpávají. Navíc, nemohou být neustále vázány v jednom místě, mohou být potřeba ve stejný okamžik i jinde.

A v právě takových případech je zde místo pro humanitární organizace, které profesionální složky zastupují v těch případech, kdy jejich přítomnost již není nezbytně nutná (např. dlouhotrvající mrazy, péče o evakuované osoby, psychosociální pomoci apod.).

MEDIC Ústí nad Labem si je vědom svého místa při mimořádných událostech. Proto se ve své činnosti také zaměřuje na pomoc při jejich zvládání. K tomu, aby byl platným a stabilním partnerem profesionálním složkám IZS, se neustále vzdělává a cvičí v oblastech, kde by mohla být jeho pomoc vyžadována. K tomu všemu ještě navíc cvičí i takové zdravotnicko-záchranářské techniky, které by se jednou mohli hodit.

sbírka pomoci při povodních (2013)

distribuce humanitární pomoci - tornádo (2022)

Rychlý kontakt:

MEDIC Ústí nad Labem

17. listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Mgr. Viktor Nečas, ředitel

+420 739 429 332

reditel@medic-usti.cz