O nás

Proč byl MEDIC Ústí nad Labem založen:

 • v Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí chyběla systémová práce s veřejností v různých oblastech (viz níže)

Jaké jsou naše hlavní cíle:

 • výuka první pomoci (ať už to jsou přednášky pro žáky ve školách, kurzy pro veřejnost nebo školení v rámci BOZP pro zaměstnance)
 • zdravotnická služba (nejčastěji na sportovních a kulturních akcích)
 • pomoc při zvládání mimořádných situací (ve spolupráce s profesionálními i dobrovolnými složkami IZS se neustále připravujeme pomáhat při mimořádných situacích /např. povodně, mrazy apod./)
 • sociální projekty pro děti a dospělé (připravujeme a realizujeme takové projekty, které jsou přínosem pro naši blízkou komunitu /u dětí se především jedná o prevenci sociálně-patologických jevů, u dospělých se převážně zaměřujeme na práci se seniory/)

Členové a dobrovolníci MEDIC Ústí nad Labem jsou:

 • profesionálové ve svém oboru (lékaři, hasiči, zdravotníci aj.)
 • vyškolení dobrovolníci s praxí (instruktoři první pomoci, dobrovolní zdravotníci - BLS/first respondeři)
 • ostatní dobrovolníci (pomáhají dle svých znalostí a dovedností)

Odbornost členů a dobrovolníků MEDIC Ústí nad Labem je pravidelně:

 • doplňována (dle nejnovějších poznatků z prostředí IZS)
 • prověřována (praxí, spoluprací se složkami IZS, cvičeními)

Vybavení MEDIC Ústí nad Labem:

 • je pravidelně doplňováno podle aktuálních potřeb a finančních možností
 • disponujeme vlastní sanitkou s vybavením (AED, EKG, odsávačka, vakuový program aj.), nůžkovým stanem 4x6 m (včetně vybaveného zázemí pro 2 pacienty a sloužící zdravotníky) atd.