Druhé AED zvýší kvalitu naší péče

10.10.2023

Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu námi poskytované zdravotnické služby. A proto jsme se rozhodli investovat do našeho vybavení - pořídili jsme už druhé AED (automatizovaný externí defibrilátor), zn. Hearstart FR2 od firmy Laerdal. Je to přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Navádí hlasitými mluvenými pokyny, Tento typ navíc obsahuje vlastní displej pro promítnutí základní EKG křivky.