kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

17.05.2023

V průběhu posledních 2 prodloužených víkendů proběhl akreditovaný kurz "zdravotník zotavovacích akcí". Celkem 12 účastníků se připravovalo po dobu 40 hodin na výkon funkce zdravotníka - ať už u sebe ve škole, ve svém sportovním týmu, nebo do budoucna na táborech/soustředěních/kempech. Kurz obsahoval nezbytnou teorii (včetně právních aspektů funkce), ale především byl zaměřený na praktické zvládání urgentních i neurgentních stavů a poranění u dětských či dospělých pacientů, a to zejména v rámci modelových situací. Nedílnou součástí také byla zdravotnická dokumentace a její vyplňování. Poslední den pak účastníci kurzu skládali náročné zkoušky - teoretický test z první pomoci a praktickou zkoušku ze zvládnutí poskytnutí první pomoci. Jsme rádi, že všech 12 účastníků kurz zvládlo a odměnou jim jen dobrý pocit, nově nabyté znalosti a dovednosti, a certifikát pro výkon funkce zdravotníka na zotavovací akci.