RESUSCITACE 2024

07.06.2024

Vzděláváme se, abychom vás mohli vzdělávat - aneb, účastníme se sympozia RESUSCITACE 2024, které pořádá Česká resuscitační rada. Mezi hlavní témata patří nové Doporučené postupy 2025 (Guidelines), které budou zveřejněny příští rok Evropskou resuscitační radou (ERC).