Studentský majáles UJEP

06.05.2023

V pátek 5. května 2023 jsme zajišťovali zdravotnickou službu s naší sanitkou na studentském majálesu UJEP. Dobrá hudba, dobrá zábava a bez nutnosti poskytnout první pomoc.